Om SDF


Sveriges Distributörer av institutionell Film är en branschorganisation som funnits i cirka 35 år. Vi producerar och distribuerar film som får användas av exempelvis skolor.


Att få titta på film brukar vara ett uppskattat inslag i undervisningen. Tillsammans erbjuder vi över tusen kort-, dokumentär-, utbildnings- och spelfilmer i alla slags ämnen. Filmer som sätter guldkant på lektionerna och ökar intresset och inlärningen hos eleverna.

Vi värnar också om visningsrätten. Medlemmarna i SDF har förbundit sig att äga de institutionella rättigheterna för alla sina filmer. Hyr eller köper du film från någon av oss kan du känna dig trygg med att du följer reglerna.

Vill du veta mer om filmerna vi erbjuder kan du besöka våra hemsidor. Du hittar dem här.

 


Magnus Hamark, ordförande i SDF:

”SDF brinner för det rörliga mediets pedagogiska betydelse i lärandet och driver frågan om mångfald i läromedelsutbudet i dialog med Utbildningsradion, kunderna och slutanvändarna.”